Ontstaansgeschiedenis van ALL OF ME

In juni lieten we het al weten! Onze projectleider Margriet Crezee heeft de DNA Award voor vernieuwend talent gewonnen! Het VM magazine van De Nederlandse Associatie heeft daarom een prachtig artikel geschreven de gehele ontstaansgeschiedenis van ALL OF ME en wat we bereikt hebben!

ALL OF ME ontstond vanuit de noodzaak jongeren met een chronische aandoening te helpen beter in hun schoenen te staan en makkelijker aansluiten met de samenleving. Stichtingen wisten alleen deze doelgroep niet te bereiken. Zo ontstond het project ALL OF ME aangespoord door projectsubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). AOM is door middel van co-creatie ontwikkelt. Wat jongeren wilden stond en staat altijd voorop bij het ontwikkelen van ons platform. Bovendien zijn onze vrijwilligers ook jong en hebben een chronische aandoening. Hierdoor staan we in goed contact met onze doelgroep. ALL OF ME is door en voor jongeren!

Na de ontwikkel fase heeft AOM ook een periode gekend zonder financiering. Gelukkig zijn mede door de inzet van de vrijwilligers en de steun van de patiëntenverenigingen kunnen blijven bestaan. In februari hebben we een grote stap kunnen zetten voor de continuering en groei van AOM: we zijn een stichting geworden!

Lees meer over onze ontwikkeling, doelen en de DNA award in het artikel: “All of me in DNA”

 

Vanwege een fout in het artikel noemen wij nogmaals de patiëntenverenigingen die ons steunen: 

De Nierpatiëntenvereniging Nederland, De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland, Diabetesvereniging Nederland, Epilepsievereniging Nederland, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Interstitiële Cystitispatiëntenvereniging, BOSK, Harten Twee,  Nederlandse Stottervereniging Demosthenes, Hoofdpijnnet.nl, Psoriasis Vereniging Nederland, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, Multiple Sclerosis Vereeniging Nederland, Vereniging Oog in Oog, Dutch Brain Council, Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten en Hersenletsel.nl.