Hoera! ALL OF ME is een STICHTING!

Op 16 februari 2018 om 12 uur werden de handtekeningen gezet. Vanaf dat moment zijn we officieel een stichting geworden! Een grote mijlpaal binnen de ontwikkeling van ALL OF ME. Deze stap zal ALL OF ME namelijk verder brengen in de ontwikkeling en groei van het platform. Daarmee willen wij nog meer jongeren met een chronische aandoening helpen, informeren en empoweren!

Oprichting van de stichting

Vrijdag 16 februari werd ‘stichting ALL OF ME’ bij het Traject Notariaat officieel opgericht. Na de voorbespreking en het doornemen van de statuten was het tijd voor de nieuwe bestuursleden om te tekenen. Yorick (24) en Elsa (25) zijn de eerste ALL OF ME’ers die de functie van bestuurslid gaan bekleden. Yorick neemt daarbij de functie van secretaris op zich. Ook Chris Schouten, directeur van de MS vereniging, heeft getekend. Hij is onze nieuwe Penningmeester. Tenslotte heeft de directeur van de NVN, Hans Bart, zijn handtekening gezet. Hans was de voormalige penvoerder van ALL OF ME en nu de voorzitter van het bestuur.

Elsa kon er deze dag niet live bij aanwezig zijn. Wel heeft zij online deel kunnen nemen in de voorbespreking (handig!). Margriet Crezee, de (voormalig) projectleider van ALL OF ME, was er wel bij. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van ALL OF ME. Zo heeft ze onlangs de DNA-award binnen gesleept.

Ontwikkeling van stichting ALL OF ME

Patiëntenverenigingen hadden moeite met het bereiken van jongeren met passende informatie. Vijf jaar geleden kwamen ze daarom met het idee om de krachten te bundelen. Er werd een project opgericht om jongeren met een chronische aandoening iets te bieden waar zij behoefte aan hebben. Door middel van co-creatie waarbij de wensen van de jongeren centraal stonden is ALL OF ME ontstaan. De patiëntenverenigingen werden daarna verenigd in een stuurgroep. Ook kwam er een adviesgroep waar jongeren geraadpleegd konden worden. In deze constructie is het platform verder ontwikkeld en het aantal gebruikers gegroeid.

Helaas hebben we ook een tegenvaller gehad. ALL OF ME kwam niet langer in aanmerking voor subsidie. Hierdoor raakte AOM failliet. Ondanks het faillissement hebben we het platform in de lucht kunnen houden. Maar om onze doelen te kunnen verwezenlijken is vooruitgang noodzakelijk. De projectvorm waarin ALL OF ME bestond was niet langer voldoende. Het vormen van een stichting was de volgende logische stap. In februari was het officieel, ALL OF ME is een stichting. Hierdoor is er weer ruimte voor kansen en ontwikkelingen. Voorheen hadden we een stuurgroep die is omgevormd tot PGO-raad. Hierin zijn de patiëntenverenigingen verenigd. Onlangs zijn er weer nieuwe leden aan toegevoegd. Ieder kwartaal komen zij samen om te vergaderen en het nieuwe bestuur te adviseren.

Toekomst

Op 20 februari was de eerste PGO-Raad. Ook onze communicatie-medewerkers waren hierbij aanwezig. Er was veel te bespreken en we hebben natuurlijk geproost op het mooie nieuws! Hoera wij zijn een stichting! Binnenkort zal de eerste bestuursvergadering plaatsvinden. Daarin zullen veel mooie toekomstplannen worden ontwikkeld.