Disclaimer

ALL OF ME is ontwikkeld voor jongeren en jongvolwassenen met een chronische ziekte of handicap. De publieke website en het online aanbod binnen Karify en op sociale media bevatten geen diagnostische- of therapeutische- informatie of begeleiding. De geboden informatie en/of aanbevelingen zijn niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

Het is de intentie van ALL OF ME om jongeren te sterken in het dagelijks leven door middel van informatie, oefeningen en ervaringsverhalen. Ervaringen van mensen zijn doorgaans subjectief. Leerzaam, maar wel subjectief. ALL OF ME biedt geen medische of professionele psychologische begeleiding.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland, de participerende organisaties en coaches kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor medische of andere schade die zou kunnen ontstaan door interpretatie van informatie of advies die via ALL OF ME ingewonnen zou zijn.

De ALL OF ME coaches zijn ervaringsdeskundige jongvolwassenen die vanuit hun eigen ervaring met u mee kunnen denken. Het zijn geen professionals, eventuele aanbevelingen, door deze coaches gedaan, zijn dus steeds vrijblijvend. Leg psychische problemen, vragen over medische consequenties, klachten of symptomen tijdig voor aan een behandelend arts.

Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van ALL OF ME en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. We verwijzen regelmatig naar informatie van derden, al dan niet door middel van hyperlinks. Die informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie van ALL OF ME kunt u geen rechten ontlenen. Uw bezoek aan de website en de gegevens die u hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

ALL OF ME is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. Wel mag informatie van de publieke website geciteerd worden, mits dit gebeurt in de geest van ALL OF ME en er gebruik wordt gemaakt van een deugdelijke bronvermelding.

De foto’s en afbeeldingen die ALL OF ME gebruikt zijn bedoeld ter illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Ga Terug