7 JUNI: Themabijeenkomst voor hoofdpijnpatiënten: “Passend onderwijs”.

7 juni is er een themabijeenkomst in Amersfoort over Passend onderwijs, georganiseerd door Hoofdpijnnet. Zij willen graag in gesprek met jongeren, ouders, docenten, IB-ers en andere betrokkenen over de ervaringen met passend onderwijs. Er worden op deze dag tips en adviezen besproken.

In augustus 2014 is passend onderwijs gestart. Scholen moeten ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek bieden. Uit evaluaties blijkt dat passend onderwijs voor jongeren met ernstige hoofdpijn (migraine, chronisch dagelijkse hoofdpijn, clusterhoofdpijn en andere vormen van ernstige hoofdpijn) nog lang niet passend is. Door onwetendheid en/of door onbegrip.

Meld je aan via info@hoofdpijnnet.nl onder vermelding van ‘themabijeenkomst 7 juni 2017’. Geef ook aan met hoeveel personen je wilt komen. Heb je vragen voorbereid? Geef deze even door!

Programma
19.30 – 19.45    Ontvangst met koffie en thee
19.45 – 19.55     Opening door vrijwilligerscoördinator Hoofdpijnnet
19.55 – 20.30    Passend onderwijs, wat nu? Kees Veerling, ambulant begeleider
20.30 – 21.45    Ervaringen delen en vragen beantwoorden

Kosten: Gratis.

Locatie: De avond wordt gehouden bij Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100 in Amersfoort.